Розподіл балів

 Розподіл балів за окремими елементами змістових модулів та методи поточного контролю успішності      навчальної роботи студентів з дисципліни «Промислові мережі та      інтеграційні технології»

№   зміс-товно-го моду-ля

Елементи змістового   модуля

Кількість балів

Поточний   контроль навчальної роботи студентів

міні-мальна

макси-мальна

методи   контролю

тиж-день   се-местру

Модуль 1

1

Лабораторне заняття 1. Налаштування робочого місця для   проведення лабораторних робіт.

1

1

Виконання (1 бал)   і захист лабораторної роботи по тестовим завданням

 

1

Лабораторне заняття 2. Асинхронні послідовні інтерфейси.

1

2

2

Лабораторне заняття 3. Основи функціонування MODBUS.  

1

2

2

Лабораторне заняття 4.  Основи функціонування MODBUS RTU.

2

3

3

Лабораторне заняття 5.  Основи функціонування MODBUS/TCP.

2

3

3

Лабораторне заняття 6. Використання шини MODBUS RTU та   MODBUS TCP/IP для зв’язку SCADA програм з ПЛК.

2

3

4

Лабораторне заняття 7. Ethernet.

2

3

4

Лабораторне заняття 8. Протоколи IP.

2

4

5

Лабораторне заняття 9. Протоколи TCP/UDP.

2

4

6

Лабораторне заняття 10. Використання шини MODBUS RTU та   MODBUS TCP/IP для зв’язку між ПЛК. Перевірка розрахованого часу транзакції.

2

3

 

Контрольна робота №1. Символьна передача.

1

3

Письмова контрольна   робота

 

Контрольна робота №2. Побудова запиту та розрахунок часу   транзакції Modbus RTU.

3

4

 

                     Всього за змістовним модулем 1

21

35

 

 

2

Лабораторне заняття 11. Використання технології OPC для   зв’язку SCADA-PLC

3

5

Виконання і

захист лаб. роботи

8

Лабораторне заняття 12. Використання технології OPC для   зв’язку SCADA-SCADA.

3

5

Лабораторне заняття 13. Використання відкритих технологій   доступу до баз даних в комп’ютерно-інтегрованих системах управління.

5

7

6,7

 

Всього за змістовним модулем 2

11

17

 

 

3

Лабораторне заняття 14. Конфігурування мережі CANOpen,   використання сервісів PDO та SDO.

5

7

 

 

Лабораторне заняття 15. Використання профілю CiA-402 для   управління перетворювачами частоти.

5

8

 

 

Всього за змістовним модулем 3

10

15

 

 

 

Всього за змістовними модулями

42

70

 

 

 

Підсумковий екзамен

18

30

 

 

 

ВСЬОГО

60

100

 

 

 

 

 

 

Остання зміна: Friday 18 December 2015 10:30 AM