ЛР2 Vijeo Citect:Знайомство з середовищем розробки SCADA Vijeo Citect. Створення змінних реального часу для проекту.

Додаток 2.2. Користування Project DBF Add-In

Встановлення. Інсталятор Project DBF Add-In входить до складу пакету Vijeo Citect, але за замовченням не ставиться. На робочих місцях лабораторії ця надбудована вже інстальована.

Надбудова запускається разом з MS Excel. У версії  MS Excel 2003 вона представлена окремою панеллю, а у новіших версіях MS Office доступ до неї проводиться через окрему вкладку (рис.Д2.1).

   

Рис.Д2.1. Розміщення надбудови Project DBF Add-In у різних версіях MS Excel . 

 

У деяких випадках надбудова Project DBF може відключатися системою Excel для функціональної безпеки. Для активування надбудови в старих версіях Excel треба перейти в меню "Справка"->"О программе" після чого нажати кнопку "Откл. объекты" і у вікні активувати необхідний компонент. У нових версіях необхідно зайти у меню "Файл"->"Параметры"->"Надстройки" де у списку "Управление" вибрати "Отключенные объекты" і натиснути кнопку "Перейти" (рис.Д2.2) і у вікні активувати необхідний компонент. 

          Рис.Д2.2. Активація Project DBF Add-In у нових версіях MS Excel .

 Робота з надбудовою. При першому запуску системи необхідно вказати розміщення файлу головної бази даних проектів MASTER.DBF (рис.Д2.3). Як дізнатися про розміщення цього файлу та його призначення описано в додатку 2.1.    

Рис.Д2.3. Команди Project DBF Add-In .

Якщо головна база даних проектів підключена, в списку проектів можна вибрати необхідний проект. Після вибору проекту необхідно вибрати таблицю в проекті, яку потрібно редагувати. Нижче наведено призначення деяких найбільш вживаних таблиць:

  • Variables Tags  - "Переменные теги"
  • Analog Alarms – "Аналоговые Алармы"
  • Digital Alarms – "Дискретные Алармы"
  • Trend Tags – "Теги Трендов"

Зверніть увагу, що в один момент часу таблиця для редагування може бути відкритою або в редакторі проектів або в Excel.

Редагування таблиць проводиться так само, як електронних таблиць Excel. Не можна редагувати поля в першому рядку, так як вони є заголовними. Деякі поля таблиць є надмірно широкими, тому для зручності редагування можна виділити весь зміст сторінки, в контекстному меню колонки вибрати ширину стовпця і налаштувати її рівною 10 (рис.Д2.4).

Назва полів відповідає їх призначенню. Подивившись існуючі записи можна доволі легко визначити призначення кожного поля. Поля, призначення яких незрозуміле, краще не заповнювати, так як на тому місці може бути службова інформація, яку генерує сам редактор або компілятор Vijeo Citect.   

Рис.Д2.4. Робота з таблицями в Project DBF Add-In .

Після внесення змін в таблицю її необхідно зберегти за допомогою команди "Save DBF". Після завершення редагування, таблицю необхідно закрити і перевірити на цілісність в редакторі проектів.