ЛР1 Vijeo Citect: Знайомство з середовищем виконання SCADA-програми

Виконавча система Vijeo Citect

Тривалість: 4 акад. години (2 пари).

Мета: ознайомлення з можливостями середовищ виконання SCADA на базі Vijeo Citect.   

Завдання для виконання роботи

Цілі.

  1. Навчитися налаштовувати запускати, зупиняти, перезапускати середовище виконання Vijeo Citect.
  2. На прикладі демонстраційного проекту ознайомитися з основними можливостями середовища виконання: анімацією, тривоговими екранами, трендами та інш.

Лабораторна установка

Апаратне забезпечення: ПК.

Програмне забезпечення: Vijeo Citect 7.2 (або новіше).

Порядок виконання роботи.

1. Використовуючи помічник, налаштуйте середовище виконання на запуск проекту "Example".

Порядок налаштування середовища виконання описаний в Додатку 1.

2. Запустіть середовище виконання Vijeo Citect "Schneider Electric" -> "Vijeo Citect 7.20" -> "Vijeo Citect Исполнительная система".

У вікні попередження "Демо режиму" натисніть "Ок". У демонстраційному режимі середовище виконання працює 15 хвилин, що достатньо для перевірки працездатності проекту. Проект "Example" не використовує зовнішніх змінних вводу/виводу, тому він буде працювати без обмежень.

Рис.1. Запуск виконавчої системи Vijeo Citect

3. Ознайомтеся зі структурою меню, поступово переходячи між вкладками. Знайдіть пункт меню, який відповідає за налаштування (інструменти/Tools) та змініть мову на російську.

4. Зареєструйтеся під користувачем "Worker", як це показано на рис. 2. Пароль вводити не потрібно, він заповнюється автоматично. 

Рис.2. Вікна зміна користувача

5. Проаналізуйте структуру основного вікна.

Знайдіть основні елементи інтерфейсу, які повторюються на кожній сторінці, дізнайтеся про їх призначення.