ЛР2 Vijeo Citect:Знайомство з середовищем розробки SCADA Vijeo Citect. Створення змінних реального часу для проекту.

Робота з Project DBF Add-In

25. Уважно прочитайте додаток 2.2. Запустіть на виконання MS Excel.

Прослідкуйте щоб в редакторі проектів не було відкрито жодної таблиці. Використовуючи Project DBF Add-In відрийте таблицю Variables Tags Вашого проекту. Проаналізуйте зміст таблиці, визначте які поля використовуються для заповнених Вами властивостей змінних. Заповніть таблицю змінних полями, відповідно до таблиці 1 з файлу "Завдання" за виключенням змінної HEA_TT1_SP. Таблиця матиме вигляд схожий на рис.15. 

Рис.15. Вигляд таблиці з числовими змінними в Excel .

Збережіть таблицю командою "SaveDBF" і закрийте її.

26. Відкрийте редактор змінних в редакторі проектів Vijeo Citect, перевірте чи правильно створилися усі поля і, за необхідності, скоригуйте їх.

Зробіть компіляцію проекту, якщо вона пройшла успішно – перейдіть до наступного пункту. Зверніть увагу, що при зміні проекту у зовнішньому редакторі, Vijeo Citect може попередити що проект не змінювався і компілювати нічого. Не зважаючи на попередження компіляцію все одно проводити потрібно. 

27. Уважно прочитайте додаток 2.3. Добавте змінну-масив HEA_TT1_SP відповідно до налаштувань таблиці 1 файлу "Завдання".

Для створення такої змінної в полі адреси після означення початкової адреси в квадратних дужках пишеться кількість елементів. У завданні масив означений в проекті Unity PRO з діапазоном від 0 до 5, отже кількість елементів задається рівною 6. Загальний вигляд налаштувань масиву показаний на рис.16.   

Рис.16. Налаштування змінної масиву.

Скомпілюйте проект. При вдалому результаті компілювання переходьте до виконання наступного пункту.

28. Аналогічним чином додайте змінні з таблиці 2 файлу "Завдання".

Звертайте увагу на обмеження кількості символів в коментарях (<49). Скомпілюйте проект. При вдалому результаті компілювання переходьте до виконання наступного пункту.

29. Для перевірки працездатності змінних тегів можна скористуватися спеціалізованою функцією Vijeo Citect "TagDebug", яка викликає вікно перегляду та зміни значення вибраних змінних.

У графічному редакторі відкрийте сторінку "Startup". У довільному місці розмістіть кнопку з написом "Перевірка змінних", який вказується у властивостях "Вид"->"Общие"->"Текст" (рис.17). На вкладці "Ввод"->"Касание"->"Действие" активуйте опцію "Вверх", а в поле "Вверх команда" впишіть "TagDebug()". Збережіть сторінку, скомпілюйте проект, та у випадку вдалої компіляції перейдіть до наступного пункту. 

 Рис.17. Налаштування кнопки для виклику вікна перевірки змінних.

30. Запустіть проект на виконання. У Unity PRO зніміть заздалегідь усі форсування. Натиснувши на кнопку "Перевірка змінних" викличте вікно-форму читання/запису (рис.18).

Прочитайте значення змінної T_SB1 ("Запуск процесу приготування"). Змініть значення на 1 та запишіть його в контролер. Подивіться чи запустилася програма приготування продукту в імітаторі контролера. Якщо так, перейдіть до наступного пункту.

 Рис.18. Вікно читання/запису змінної, що викликається функцією TagDebug().

31. За допомогою вікна TagDebug перевірте відповідність значення аналогових змінних в Vijeo Citect до змінних в ПЛК з урахуванням масштабу. 

Також вибірково перевірте 3 дискретних змінних. За необхідності, модифікуйте проект, щоб всі змінні були налаштовані згідно завдання.

32. У проект необхідно добавити структурні змінні що вказані в таблиці 3-8 файлу "Завдання".

Враховуючи, що назва змінних не може містити крапку ".", у якості розділового знаку варто використовувати символ нижнього підкреслення "_". Надалі назва тегів буде мати вирішальне значення для автоматизації розробки людино-машинного інтерфейсу, тому ми рекомендуємо Вам використовувати імена з таблиці 2.1 

Таблиця 2.1. Рекомендовані назви змінних тегів відповідно до полів структури

Назва змінної в ПЛК

Рекомендована назва в SCADA Vijeo Citect

Призанчення

Dozator1.CV

D1_LC_CV

плинна кількість доз D1

Dozator1.PV

D1_ LC_PV

задана кількість доз D1

Dozator1.START

D1_ LC _START

запуск дозування D1

Dozator2.CV

D2_ LC _CV

плинна кількість доз D2

Dozator2.PV

D2_ LC _PV

задана кількість доз D2

Dozator2.START

D2_ LC _START

запуск дозування D2

TC1_PARA.pv_inf

HEA_TC1_PVINF

обмеження по мінімуму вхідної величини завдання TC1

TC1_PARA.pv_sup

HEA_TC1_PVSUP

обмеження по максимуму вхідної величини завдання TC1

TC1_PARA.out_inf

HEA_TC1_OUTINF

обмеження по мінімуму вихідної величини блоку TC1

TC1_PARA.out_sup

HEA_TC1_OUTSUP

обмеження по максимуму вихідної величини блоку TC1

TC1_PARA.kp

HEA_TC1_KP

Коефіцієнт пропорційності TC1

TC1_PARA.ti

HEA_TC1_TI

Час інтегрування TC1

TC1_PARA.dband

HEA_TC1_DBAND

Зона нечутливості TC1

TC1_PARA.outbias

HEA_TC1_OUTBIAS

зміщення виходу регулятора в П-режимі функціонування (при ti=0s) TC1

TC1s_PARA .pv_inf

HEA_TC1s_PVINF

обмеження по мінімуму вхідної величини завдання TC1s

TC1s_PARA .pv_sup

HEA_TC1s_PVSUP

обмеження по максимуму вхідної величини завдання TC1s

TC1s_PARA .out_inf

HEA_TC1s_OUTINF

обмеження по мінімуму вихідної величини блоку TC1s

TC1s_PARA .out_sup

HEA_TC1s_OUTSUP

обмеження по максимуму вихідної величини блоку TC1s

TC1s_PARA .kp

HEA_TC1s_KP

Коефіцієнт пропорційності TC1s

TC1s_PARA .ti

HEA_TC1s_TI

Час інтегрування TC1s

TC1s_PARA .dband

HEA_TC1s_DBAND

Зона нечутливості TC1s

TC1s_PARA .outbias

HEA_TC1s_OUTBIAS

зміщення виходу регулятора в П-режимі функціонування (при ti=0s) TC1s

Recipe1.D1Count

T1_KS_D1CNT_SP

рецепт Т1: кількість доз з дозатору D1

Recipe1. D2Count

T1_KS_D2CNT_SP

рецепт Т1: кількість доз з дозатору D2

Recipe1.T_SP

T1_KS_TT1_SP

рецепт Т1: значення температури нагрівання

Recipe1.Delay

T1_KS_DEL_SP

рецепт Т1: заданий час витримки

Recipe2.D1Count

T2_KS_D1CNT_SP

рецепт Т2: кількість доз з дозатору D1

Recipe2. D2Count

T2_KS_D2CNT_SP

рецепт Т2: кількість доз з дозатору D2

Recipe2.T_SP

T2_KS_TT1_SP

рецепт Т2: значення температури нагрівання

Recipe2.Delay

T2_KS_DEL_SP

рецепт Т2: заданий час витримки

Також необхідно врахувати наявність типу BOOL в структурах, та необхідність приведення типу TIME до Citect. Уважно прочитайте додаток 2.3 щоб вірно налаштувати ці змінні.

Добавте усі структуровані змінні в проект. Скомпілюйте проект. При вдалому результаті компілювання переходьте до виконання наступного пункту.

33. Запустіть на виконання проект.

За допомогою вікна TagDebug перевірте відповідність значень полів типу TIME та BOOL структурних змінних ПЛК до змінних Vijeo Citect. За необхідності модифікуйте проект, щоб всі змінні були налаштовані згідно завдання.

34. Зробіть резервну копію проекту, скопіюйте її на змінний носій.

У випадку роботи в лабораторії – покажіть викладачу, і з його відома видаліть свій проект з провідника проектів.