ЛР2 Vijeo Citect:Знайомство з середовищем розробки SCADA Vijeo Citect. Створення змінних реального часу для проекту.

Створення користувача

16. Створіть користувача "Admin" з правами адміністратора (рис.10).

Редагування користувача проводиться у редакторі проектів через меню "Система"->"Пользователи". Пароль поки можна залишити порожнім.

  Рис.10. Створення користувача.

17. Скомпілюйте проект. Перевірте наявність помилок та попереджень, якщо таких не виявлено – перейдіть до наступного пункту, інакше – виправте помилки.

18. Запустіть "Мастер конфигурирования компьютера" та налаштуйте систему на запуск вашого проекту, аналогічно до того, як Ви проводили налаштування запуску проекту "Example"  в попередній лабораторній роботі.

В останньому вікні виберіть в якості стартової сторінки проекту "Startup" (див. рис.11)

Рис.11. Зміна стартової сторінки запуску.

19.Запустіть на виконання середовище розробки з будь якого редактору "Файл"-> "Запустить/Выполнить".

Зареєструйте користувача "Admin" в системі для можливості проведення усіх операцій (рис.12).  

Рис.12. Реєстрація користувача в системі.

 20. Перевірте чи відображаються значення змінних в середовищі виконання.

Якщо замість них відображаються написи "BAD" чи "COM" – це значить, що є проблеми у зв’язку з контролером (або імітатором Unity PRO). У іншому випадку – переходьте до наступного пункту.    

21. Використовуючи операторські екрани в Unity PRO перейдіть в режим форсування змінної датчика рівня T1_LT1 (AIFRC[0]) та сигналізатора D1_LSH (DIFRC[12]).

Деталі режимів форсування описані у файлі "Завдання" та перевірялися на минулій лабораторній роботі. У режимі форсування перевірте чи змінюються значення в середовищі Vijeo Citect та чи відповідає це таким саме значенням в Unity PRO. Зверніть увагу на масштабування T1_LT1. Якщо усі зміни відбуваються коректно – переходьте до наступного пункту.