ЛР2 Vijeo Citect:Знайомство з середовищем розробки SCADA Vijeo Citect. Створення змінних реального часу для проекту.

Створення змінних та графічних елементів

 12. У розділі "Теги"->"Переменные теги" створіть два змінних теги: один аналоговий (див. перший запис таблиці 1 файлу завдання) та один дискретний (див. перший запис таблиці 2 файлу завдання).

Рекомендується імена тегам давати такі самі як в проекті Unity PRO. На рис.6 показані поля записів для цих змінних. Відомості про роботу з редактором проектів наведені в додатку 2.1.

Рис.6. Налаштування змінних тегів.

 

13. Скомпілюйте проект. Перевірте наявність помилок та попереджень, якщо таких не виявлено – перейдіть до наступного пункту, інакше – виправте помилки.

14. Через провідник проекту "Графика"->"страницы" відкрийте сторінку "Startup".

Видаліть зміст сторінки ("Loading Project. Please wait …"). Відкрийте вікно властивостей сторінки  (контекстне меню сторінки ->"Свойства страницы..") змініть фон на сірий (Color80) як це показано на рис.7.

Рис.7. Зміна фону сторінки.

15. Користуючись описаними нижче процедурами, розмістіть на сторінці 4 графічні елементи, як це зображено на рис.8:

a) текстові написи "Рівень Т1" та "Сигналізатор верхнього рівня"

b)  джини для відображення та зміни значень змінних T1_LT1 та D1_LSH. 

Рис.8. Зовнішній вигляд сторінки у режимі розробки.

Текстові поля створюються з використанням елементу "Текст", що вибирається з палітри інструментів (рис.9) або з меню графічного редактору "Объекты" -> "Текст". Зверніть увагу, що перед розміщенням на сторінці текстового елементу в ньому необхідно набрати текст.

Для відображення та зміни значення числової змінної скористуйтесь джином "Parameter2" з бібліотеки "keyentry". Джин – це графічний бібліотечний елемент з вбудованою анімацією. Для прив’язки змінної до анімації, після вставки джина з'явиться вікно прив’язки, куди треба буде вказати змінну. Для відображення та зміни значення дискретної змінної, скористуйтесь джином "On_off_toogle2" з бібліотеки "keyentry".

Після усіх дій збережіть сторінку через меню "Файл"->"Сохранить"       

З деталями налаштування основних графічних можливостей Vijeo Citect Ви ознайомитесь у наступних лабораторних роботах.

Рис.9. Створення графічних елементів.