ЛР2 Vijeo Citect:Знайомство з середовищем розробки SCADA Vijeo Citect. Створення змінних реального часу для проекту.

Налаштування комунікаційного зв’язку

7. Уважно прочитайте додаток 2.1 "Короткі відомості про файли та редактор проекту". Відкрийте директорію, в якій знаходяться усі проекти, знайдіть там папку Вашого проекту.    

8. Виділіть (кліком миші) ваш проект в провіднику і перейдіть до редактору проектів використовуючи відповідну команду панелі або меню інструментів.

Перевірте, що саме ваш проект зараз відображається у редакторі проектів (рис.4).

Рис.4. Заголовок вікна редактору. 

Використовуючи меню "файл"->"компилировать", виконайте компіляцію проекту. Під час компіляції у Вас може виникнути попередження про відсутність якого-небудь пристрою IO (вводу виводу). Перейдіть до списку помилок компіляції. Подивіться які саме помилки/попередження виникли. Зверніть увагу на те, чи скомпілювався проект. Якщо проект скомпілювався, перейдіть до виконання наступного пункту, якщо ні –  виправте помилки.

9. Детально ознайомтеся з розділом "Вимоги до системи SCADA/HMI. Вимоги до комунікаційного обміну" файлу "Завдання".

10. Для налаштування комунікаційного зв’язку запустіть "Экспресс-настройка устройств ввода/вывода" з розділу провідника "Связь".

На рис.5 для кожного пункту показано зовнішній вигляд вікон:  

a)      у стартовому вікні натисніть "Далее";

b)      у вікні створення серверу залиште "IOServer" – назва серверу вводу/виводу, який буде використовуватися для роботи з пристроями вводу/виводу; зверніть увагу, що у Вашому проекті повинен бути тільки один сервер вводу виводу, якщо він вже існує – просто виберіть його зі списку;   

c)      у вікні створення пристрою вводу/виводу введіть назву пристрою, наприклад "PLCM340"; зверніть увагу, що назва повинна містити тільки літери латинського алфавіту, починатися з літери, не містити пробілів і також інших службових символів (може містити "_");   

d)     у вікні вибору типу пристрою вкажіть "внешние устройства в/в", так як створені в його межах змінні Citect мають за джерело даних змінні зовнішнього пристрою вводу/виводу;

e)      у вікні вибору моделі пристрою та протоколу вкажіть у розділі "Schneider Electric" -> "М340" -> "Modbus/TCP (Ethernet)";

f)       у вікні налаштування параметрів TCP/IP вкажіть IP адресу М340, або комп’ютера на якому знаходиться імітатор Unity PRO; якщо імітатор Unity PRO виконується на тому самому ПК що і виконавча система Vijeo Citect, тут необхідно вписати 127.0.0.1;

g)      вікно означення зовнішньої БД тегів дає можливість підключити або імпортувати зовнішній файл, в якому знаходиться база даних змінних тегів вводу/виводу, що у багатьох випадках скорочує час створення та налагодження проекту; механізми імпорту/експорту на даному етапі використовуватися не будуть, тому у цьому вікні нічого не вказуйте, просто натисніть "Далее"; 

h)      у вікні завершення майстра передивіться перелік того, що він буде створювати і натисніть "Готово".

Зверніть увагу, що для зміни налаштувань існуючих пристроїв вводу/виводу майстер налаштування запускати не потрібно, бо кожного разу у результаті запуску будуть створюватися нові записи в базі даних проекту!

Рис.5. Вікна помічника налаштування комунікацій. 

 

11. Перевірте результати роботи майстра, переглянувши наступні розділи проекту (через редактор проектів або провідник):

a)      "Сервера" -> "Сервера ввода/вывода"

b)      "Связь" -> "Модули"

c)      "Связь" -> "Порты"

d)     "Связь" -> "Устройства ввода/вывода"

Подивіться скільки є записів у кожному розділі, які поля заповнені, як забезпечується ієрархія вкладеності

Модулі -> порти -> пристрої вводу/виводу