Технології інтеграції SCADA/HMI з іншими системами

Взаємодія компонентів SCADA/HMI між собою та з вищим рівнем

Для узгодженої роботи між собою підсистем SCADA/HMI необхідно забезпечити їх взаємним інформаційним зв’язком. Тут розглянемо декілька задач та способів їх вирішення.

 У клієнт-серверних системах необхідна взаємодія термінальних засобів HMI зі SCADA-серверами. Як правило такий зв'язок відбувається за пропрієтарними рішеннями конкретного виробника. Однак у багатьох випадках можуть використовуватися стандартні технології, що дає можливість значно розширити вибір технічних засобів. У цьому випадку найбільш популярними технологіями є:

  • OPC, як стандартний механізм доступу HMI-підсистеми до даних реального часу, історичних даних та тривог/подій; у цьому випадку і HMI і SCADA повинні підтримувати цю технологію;
  • WEB (http, html…) – який надає можливість доступу до відображення та керування процесом з будь-якого пристрою, який має ВЕБ-браузер; слід звернути увагу, що багато таких рішень базується на технологіях, що дещо обмежують вибір браузеру (наприклад Active X, Java Applet);

Може потребуватися сервер-серверна взаємодія між SCADA. Для такого випадку передбачена технологія OPC, однак можуть використовуватися і інші, такі як DDE, ODBC (SQL), відкритий API (Application Program Interface, відкрита бібліотека для взаємодії з ПЗ SCADA) та ін.

Подібним чином взаємодіють засоби SCADA/HMI з верхніми рівнями управління.