Архітектурні рішення та інтеграція

Одиночна архітектура

У найбільш простому випадку системи на базі SCADA/HMI мають одиночну архітектуру, де на одному комп’ютері суміщені підсистема збирання даних з контролерів і АРМ оператора. Наприклад, на рис.34 Server PC, який збирає дані з контролерів Pasteurizer#1..n, є також робочою станцією оператора, тобто виконує функції людино-машинного інтерфейсу (HMI клієнта). У цьому випадку системою не передбачається інтеграція з зовнішніми по відношенню до неї підсистемами інших станцій SCADA/HMI. Такі системи порівняно прості в побудові, однак мають ряд недоліків:

  • передбачається тільки одне робоче місце оператора, тобто весь персонал, що бере участь в управлінні чи експлуатації,  може працювати тільки через один термінал;
  • відсутність резервування робить систему нестійкою до збоїв різного типу, тобто при неполадках у мережі чи в складових робочої станції, втрачається зв’язок з процесом (однак система управління на рівні контролерів надалі функціонує);
  • значне навантаження на один комп’ютер не дає можливості побудувати великі системи;
  • відсутність інтеграції з рівнем управління виробництвом не дає можливості повністю оцінити ефективність роботи процесу.

Рис. 34. Одиночна архітектура

Рис. 34. Одиночна архітектура