zenon: Короткий опис модулів розширення функціональності системи

Як ми вже зазначали, zenon має модульну структуру, що дозволяє при потребі значно розширювати функціонал системи, порівняно з базовими можливостями. В демонстраційному режимі доступні усі модулі системи. Деякі з них входять в базову конфігурацію поставки, а деякі замовляються окремо і потребують ліцензії.

В цьому розділі ми коротко надамо інформацію стосовно наявних модулів та їх доступності при замовленні ліцензії.

Базовий комплект поставки

Середовище розробки та виконання проекту – Editor і Runtime

Multiproject administration

Кількість змінних – Tags

64 – UNLIMITED

Programming interface

VBA/C#/VB.NET

Alarms (AML)

Recipes

Chronology tracing (CEL)

Scheduler

Historian SE та Extended Trend SE

Worldview screen

Graphics libraries, ActiveX, WPF

Networking

User administration – FDA 21 CFR PART 11 compliant

Redundancy

Video, HTML

System drivers

Process Control Engine (PCE)

Multidriver interface

Support CE projects

Native multitouch support

Multimonitor administration

zenon Logic IEC 61131-3 programming

 

Alarms - Список тривог

Інформування оператора про вихід параметрів за критичні значення чи появу аварійних ситуацій

 • розбиття на групи, класи та області
 • довідкова інформація по кожній тривозі
 • експорт для подальшої обробки (XML, CSV, SQL)

Chronology tracing - Хронологічний список подій

Ведення журналу дій оператора та моніторинг стану системи

 • час, ім’я користувача, робоча станція
 • змінна, старе та нове значення
 • фільтрація по заданим параметрам
 • експорт для подальшої обробки (XML, CSV, SQL)

Historian SE - Стартова редакція модуля архівів

Реєстрація значень технологічних параметрів і формування історичної бази даних

 • циклічна реєстрація даних
 • вільний старт і стоп архівування (також по події)
 • збереження у внутрішньому форматі
 • експорт даних в XML, TXT, DBF

Extended Trend SE - Стартова редакція модуля трендів

Представлення виміряної інформації у вигляді графіків

 • відображення історичних та онлайн даних
 • до 8 трендових кривих
 • різних Y-вісі

Process Control Engine - Програмний інструмент керування процесом   

 • багатозадачність
 • 7 рівнів пріоритету
 • контроль часу циклу
 • мови програмування: VB- та Java-скрипт
 • циклічне чи подійове виконання задач

Recipes - Рецепти

Реалізація різноманітних алгоритмів\сценаріїв керування виробничим обладнанням

Scheduler – Планувальник

Формування календарного графіку виконання тих чи інших операцій

zenon Logic - Софт логіка

Інтегрована підсистема написання програмної логіки на стандартних мовах IEC 61131-3 та реалізації Soft-PLC.

 • IL, ST, LD, FBD, SFC
 • створення програмної симуляції

 

МОДУЛІ РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬОСТІ СИСТЕМИ

Наведені нижче модулі потребують придбання окремої ліцензії.

Historian - Модуль архівів

 • усі функціональні можливості стартової редакції модуля архівів
 • запис даних по події та по зміні значення
 • каскадне архівування
 • запис по пакетам/партіям, змінам
 • автоматичне вилучення даних
 • збір даних в режимі реального часу (RDA)
 • редагування даних архіву
 • експорт в SQL базу даних (в комплекті з Historian SQL Server)

Extended Trend - Модуль трендів                                                               

 • усі функціональні можливості стартової редакції модуля трендів
 • необмежена кількість трендових кривих
 • аналіз даних
 • логарифмічне представлення, діаграма Ганта
 • масштабованість
 • Т-вісь та Х-вісь

Reporting - Модуль звітів

Формування табличних та графічних звітів на базі онлайн та історичних даних

 • понад 150 функцій обробки інформації
 • MS Report Builder  2.0
 • експорт в TXT, XML, PDF
 • вільноконфігурований друк

Recipegroup Manager – Розширений модуль рецептів

 • усі функціональні можливості стандартного модуля рецептів
 • табличне представлення
 • моніторинг статусу виконання
 • непрямий виклик рецепту
 • об’єднання рецептів в групи

Message Control - Модуль повідомлень

Інформування ключових персон про появу нештатних ситуацій чи вихід параметрів за допустимі межі

 • вихідні повідомлення на пейджер, e-mail, мобільний телефон
 • голосові повідомлення
 • реєстрація стану передачі
 • користувацьке адміністрування

Industrial Maintenance Manager - Менеджер техобслуговування  

Організація календарного обслуговування, ремонту та заміни обладнання

Industrial Performance Analyzer  - Аналізатор продуктивності

Дозволяє здійснювати аналіз статистики аварій та виявляти «слабкі» місця системи. Забезпечує зменшення часу простою обладнання і дозволяє оптимізувати його використання.

Automatic Line Coloring - Менеджер топології

Автоматична зміна кольору комунікаційних ліній відповідно до сформованої топологічної структури (трубопроводи, ланцюги електроживлення).

PLC Diagnosis – Simatic S7-GRAPH

Діагностування PLC за допомогою Simatic S7-GRAPH. Відображає в графічному вигляді поточний крок виконання програми.

Production and Facility Scheduler - Планувальник виробництва та ресурсів

Ведення планового виробництва, контроль наявних ресурсів та готової продукції на складах

 • адміністрування часу спрацювання подій
 • денні, тижневі та місячні розклади
 • визначення пріоритетності
 • зв’язок з VBA макросами
 • попередній перегляд точок спрацювання подій

 

SAP Interface

Реалізація двонаправленого зв’язку з SAP/RB ERP додатками.

 

Project Simulation - Проектна симуляція

Дозволяє в безударному режимі відімкнутися від реальних апаратних засобів і перейти в режим симуляції проекту 

 

Energy Management System - Система керування енергоспоживанням

Здійснює оптимізацію споживання енергетичних ресурсів на виробництві завдяки короткостроковому прогнозуванню, усуненню пікових навантажень, автоматичному відключенню споживачів і підключенню додаткових джерел енергії, прив'язці до гранично допустимого рівня.

 

Historian SQL Server                                                                        

Дозволяє у відкритій формі здійснювати передачу архівної інформації в будь-яку SQL базу даних без втрати зв'язку з модулями zenоn (ETM, Reporting, і т.д.).

Включає Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard License 1 CAL

 

Process Gateway – Комунікаційний шлюз

Служить для зв'язку з надбудовними системами за допомогою численних інтерфейсів і протоколів для одно і двобічної передачі даних.

 • OPC DA Server
 • OPC UA Server
 • Modbus Slave
 • SQL Online
 • DNP3 Slave
 • SNMP Server
 • DEC Slave
 • IEC 60870 Slave

 

Batch Control - Керування виробництвом по-партіям

Модуль керування Batch-процесами у відповідності до стандарту ISA 88

 • інтегрування рецептурної концепції
 • матричне та процедурне (PFC) виконання операцій
 • фазове представлення стану обладнання

 

WEB Server (Pro), Web Server Pro Light

Віддалений контроль та керування проектом через інтернет

 • повний доступ до проекту
 • система адміністрування користувачів
 • підтримка будь-яких браузерів
Last modified: Monday, 6 June 2016, 11:27 AM