ЛР10 zenon: Перерозподілення, математичний, системний та імітаційний драйвер

Перерозподілення

Перерозподілення – це стандартний функціонал системи, який дозволяє передавати поточне значення однієї змінної до іншої, будь то драйверна змінна чи внутрішня.

При створенні перерозподілення визначають поняття вихідної змінної, яка являється джерелом значення, та кінцевої змінної, яка приймає відповідне значення.

Завдання 10.1: Створіть перерозподілення для змінної "Вологість" яка буде передавати своє значення змінній 'Температура[3]'

Давайте створимо перерозподілення для змінної 'Вологість', яка буде передавати своє значення змінній 'Температура[3]'.

  • В менеджері проекту активуйте пункт Variables -> Allocations і через праву кнопку мишки виберіть пункт New allocation
  • У вікні властивостей створеного перерозподілення для поля Source variable: виберіть початкову змінну 'Вологість', і для  поля Target variable: виберіть кінцеву змінну 'Температура[3]'

Більше жодних налаштувань робити не потрібно.

При потребі, пере розподіленням можна керувати в онлайн режимі, використовуючи тригерну змінну. Коли ця змінна має значення '1' – перерозподілення активне, коли '0' – неактивне.

Запустіть проект і перевірте роботу перерозподілення. Зверніть увагу на те, що змінна температури керується індивідуально, а при зміні значення вологості, воно автоматично передається до температурної змінної, тобто спрацьовує перерозподілення.

Докладніше про перерозподілення можна прочитати в мануалі Allocations.