Стандарти ОРС

Походження та специфікації

 Перша версія стандарту OPC (OPC DA 1.0) розроблена групою компаній, які в 1996 році організували некомерційну організацію  OPC Foundation (www.opcfoundation.org), що займається розвитком та просуненням даної технології на ринку.

На сьогоднішній день стандарт існує в наборі специфікацій, основні з яких:

  1. OPC DA (Data Access) – специфікація доступу до даних реального часу;
  2. OPC AE (Alarms & Events) – для реалізації задач попереджувально-аварійних сигналізацій;
  3. OPC HDA (Historical Data Access) – для реалізації задач ведення архіву та доступу до архівних даних;
  4. OPC DX (Data eXchange) – для безпосереднього обміну між ОРС-серверами;
  5. OPC XML – для обміну даними через інтермережі за допомогою структур XML на базі WEB-сервісів та SOAP;
  6. OPC Batсh – для реалізації управління рецептурними задачами.
  7. OPC UA (United Architecture) – самий новий платформо-незалежний стандарт, який об’єднує функції всіх наведених вище специфікацій, але функціонує не на базі СОМ а SOA-WEB-сервісах .

Серед наведених вище стандартів найбільшу популярність на сьогоднішній день має OPC DA 2.0, всі інші зустрічаються набагато рідше. Перші три стандарти зі списку формують так званий OPC Classic.  Стандарт OPC UA є найновішим стандартом (2008 рік), однак поки що не знайшов такого широкого вжитку як OPC DA. Планується, що OPC UA в найближчому майбутньому витіснить OPC DA 2.0 та всі супутні йому стандарти.

  Першопочатково технологія OPC розшифровувалась як OLE for Process Control і являлась промисловим стандартом взаємодії між програмними засобами в області промислової автоматизації,  який базується на об’єктній моделі COM/DCOM (OLE). Однак  при появі нових специфікацій, зокрема XML та UA, які не базуються на СОМ, слово "OLE" в абревіатурі перестало відповідати дійсному функціональному змісту технології. На сьогоднішній день немає офіційної розшифровки  терміну ОРС. Тому будемо користуватися таким поняттям ОРС - це відкрита технологія зв’язку (open connectivity) в області промислової автоматизації та управління виробництвом.