Технології інтеграції SCADA/HMI з іншими системами

Проблеми інтеграції SCADA/HMI з іншими системами

Засоби SCADA/HMI, будучи частиною системи, повинні взаємодіяти з іншими підсистемами, а у випадку розподіленої архітектури SCADA (клієнт-серверна, мультисерверна) взаємодія також повинна проходити між її компонентами. У будь-якому випадку підсистеми (або компоненти) реалізовані як окремі програмні або технічні засоби, для спільної роботи яких необхідні технології міжпрограмної та/або мережної взаємодії. Часто перед розробником та проектувальником системи автоматизації виникає задача у виборі такої технології та її застосування. У найкращому випадку (з точки зору простоти) технологія інтеграції складових прихована від інтегратора. Така ситуація можлива у тому випадку, коли усі складові системи є продуктами одного виробника програмно-технічних засобів, інтеграція яких зводиться до виконання чітких правил без розуміння їх походження. Нажаль, це можливо тільки при використанні продукції великих брендів (Siemens, Schneider Electric, Allen Bradley і т.д.), при умові що вся система розроблена з самого початку з урахуванням єдиної концепції, запропонованої брендом. У інших випадках необхідно вирішувати питання сумісності та налаштування взаємодії вникаючи в подробиці використання вибраних технологій інтеграції. Далі розглянемо проблеми взаємодії засобів SCADA/HMI з різними (під)системами (див. рис. 39), а саме:

  • з засобами 1-го (датчиків та розподіленої периферії) та 2-го (контролерів) рівня
  • з іншими засобами 3-го рівня (SCADA/HMI)
  • з засобами вищих рівнів керування (MES, ERP …)