ЛР8 zenon: Адміністрування користувачів та блокування

Додаткові налаштування

У властивостях проекту існує спеціальний розділ - User administration, в якому можна визначити максимальну кількість разів невірного вводу паролю чи імені, мінімальну довжину паролю, переіменувати рівні авторизації та багато інших опцій. Пізніше ми сюди ще повернемось.

В zenon існує захисний механізм від втрати даних, які користувач–адміністратор додав в систему в режимі Runtime, а саме – нових користувачів. Ця опція називається RT changeable data. Якщо вона активна, то при компілюванні проекту файл 'password.cmp' не буде перезаписуватись і створені в середовищі розробки користувачі не «працюватимуть» в Runtime. Нас це не влаштовує. Тому цю функцію необхідно деактивувати.

Завдання 8.2: Деактивуйте опцію RT changeable data для користувачів.

  • У властивостях проекту зайдіть в General -> RT changeable data і зніміть галочку з пункту User administration

Після компілювання проекту цю галочку можна повернути назад.