База даних реального часу

База даних реального часу та підсистема вводу/виводу

Як зазначено вище, для забезпечення усіх підсистем SCADA плинною інформацією про стан процесу а також можливості втручання в процес керування, центральною частиною середовища виконання SCADA-програм є база даних реального часу. База даних реального часу (БДРЧ) – це сховище тегів (змінних), значення яких постійно оновлюється. Таке оновлення диктується необхідністю в "свіжих" даних, щоб оператор через підсистему людино-машинного інтерфейсу мав можливість контролювати стан процесу та за необхідності керувати його протіканням. Окрім того, інші підсистеми (наприклад підсистема тривог або трендів) теж потребують такого оновлення, однак можливо з іншою частотою.

У SCADA-програмах призначених для середніх та великих систем за роботою БДРЧ слідкує виділений програмний модуль, який ми будемо називати Сервером вводу/виводу. Сервер вводу/виводу (або аналогічна програмна частина) забезпечує з одного боку своєчасне оновлення плинних значень змінних з джерела даних (наприклад контролера), а з іншого – обслуговує запити на цю змінну для читання/запису з інших підсистем, які в такому зв’язку є клієнтами. При цьому Сервер вводу/виводу та клієнти можуть знаходитися як на одному комп’ютері, так на різних.

Сервери вводу/виводу обмінюються з джерелами даних (наприклад контролерами) через підсистеми вводу/виводу, які часто називають драйверами. У даному випадку драйвери – це програмні бібліотеки, в яких реалізовані комунікаційні протоколи. Враховуючи велику різноманітність протоколів промислових мереж, які на сьогоднішній день використовуються для з'єднання з контролерами та іншими засобами вводу/виводу, наявність того чи іншого драйверу у SCADA-програмі може стати визначальним при її виборі. Так, наприклад, більшість SCADA-програм мають у своєму складі драйвер протоколу Modbus RTU, але мало які підтримують пропрієтарний протокол UNITE та XWAY (Telemechanique). Звісно, що драйвер однієї SCADA-програми не підходить до іншої. За цих причин нерідко розробнику приходиться вирішувати проблему сумісності засобів SCADA/HMI з обладнанням рівня контролерів. На сьогоднішній день цю проблемо вдалося подолати використовуючи уніфікацію інтерфейсу підсистеми вводу/виводу через технологію OPC, яка розглядається в окремому розділі даного курсу.