ЛР1 Vijeo Citect: Знайомство з середовищем виконання SCADA-програми

Тренди

23. Перейдіть на сторінку "Тренды" – "Демонстрация трендов".

Запустіть демонстрацію трендів натискаючи відповідну команду в головній панелі інструментів (рис.3) трендового переглядача (Trend Viewer). Зверніть увагу на:

  1. нижню частину екрану, в якій знаходяться підписи до трендових і тривогових кривих з їх значеннями (легенда тренду);
  2. верхню частину, де рисуються криві трендів та/або станів тривог;
  3. на головнупанель інструментів над трендами
  4. на панель інструментів навігації під трендами

Подивіться які варіанти відображення трендів доступні у виконавчій системі Vijeo Citect 7.2 і як змінюється легенда та її зміст. 

Рис. 3. Вікно демонстрації тренду

24. Відкрийте сторінку "Пример" – "Показать" - "Автоподстройка".

Змініть уставки контурам приблизно на 25%, 50%, 75%, 90% від діапазону шкали відповідно до номера контуру, після чого перейдіть на сторінку "Тренды"- "Одиночный тренд". Зробіть видимим курсор, за допомогою кнопки "Показать/скрыть курсор" на верхній панелі інструментів. Переведіть курсор в зону перехідного процесу. За допомогою команди головної панелі інструментів активуйте трендову статистику. Подивіться які значення змінних були в точці хвилини від початку перехідного процесу та проаналізуйте інформацію зі статичних даних.

25. Користуючись на панелі інструментів навігації кнопками "Назад на один интервал" та "Назад на пол-интервала" подивіться якими були значення одразу після початку запуску виконавчої системи.

Знайдіть на панелі інструментів навігації поля введення "Начального момента времени", "Конечного момента времени", зміни діапазону відображення та налаштуйте відображення тренду за весь період роботи на лабораторному занятті. Згадайте, за яких причин змінювалися ці значення. За допомогою кнопки "Переключение автоматической прокрутки" активуйте режим автопрокрутки тренду.

26. Визначте призначення усіх команд для масштабування.

27. Скориставшись командою головної панелі інструментів "Добавить кривые" добавте в переглядач трендів криву з трендовою змінною "Tank1Level".

Для цього у вікні додавання (рис.4.) треба вибрати тип "Тренды" і натиснути кнопку пошуку, після чого з вінка результатів пошуку вибрати потрібну змінну та подвійним кліком (або кнопкою "Добавить") добавити її в список вибраних елементів. Після вибору змінних клікнути на "Ок".

Рис.4. Вікно додавання нових кривих 

28. Збережіть вибрані налаштування у файл з назвою "MyTrends.pav" використовуючи команду "Сохранить представление" з головної панелі інструментів.

Поступово відкриваючи файли *.pav подивіться усі збереження на даний момент налаштування.

29. За допомогою вікна "Алармы" – "Имитация алармов" та списку активних тривог включіть кілька тривог, підтвердіть (квітіруйте) їх та відключіть.

Відкрийте сторінку "Тренды"- "Одиночный тренд" та у переглядачі трендів відкрийте налаштування "Alarms.pav". Проаналізуйте як графічно відображаються стани тривог. Подумайте які переваги це може дати в комбінації з відображенням трендів.

30. Скориставшись командою головної панелі інструментів "Добавить кривые" добавте в переглядач декілька кривих зі змінними реального часу ("Переменные теги").

Зверніть увагу на те, яка інформація для них не доступна. Подивіться також інші можливості трендових переглядачів. 

31. У меню "Файл" подивіться протокол дії оператора та звіти.

32. Завершіть роботу системи виконанням команди "Закрыть систему" зі сторінки "Инженерные утилиты" меню "Инструменты" . 

33. Ознайомтеся з завданням на наступні лабораторні роботи з файлу "Завдання.doc".

Завантажте підготовлений в завданні проект в імітатор контролера та виконайте перевірку роботи, як це вказано в розділах "Ознайомлення з роботою системи керування" для установки керування приготуванням та підігрівом.