ЛР3 zenon (базовий): проект, екрани, функції

Фрейми (шаблони) для екранів

Екрани представляють собою інтерфейс взаємодії оператора з процесом. Це мнемосхеми відображення об’єкта автоматизації, які містять елементи керування та інформування оператора.

Концепція фреймів

В zenon усі екрани базуються на фреймах які утворюють “кістяк” проекту. Відповідно до розміщення та розміру фрейму, екрани, що утворені на його основі, з’являються в проекті у чітко визначених зонах та приймають його розміри.

Зазвичай область представлення проекту розділяють на три зони: верхня зона інформаційного характеру, головна зона з представленням процесу, індикацією параметрів та елементами керування процесом, та нижня зона – панель навігації по проекту.

Для нашого демонстраційного проекту ми створимо два фрейми: 'Головний' та 'Навігація'.

Завдання 3.6: Створити фрейми (шаблони екранів)

  • В менеджері проекту відкрийте вузол Screens і виберіть пункт Frames
  • У вікні детального перегляду клікніть на іконці New frame

  • В розділі General вікна властивостей  перейменуйте створений фрейм 'Frame_0' на 'Головний', а в розділі Position задайте йому розмір координатами 0\20 х 1280\900 (для монітору 1280 х 1024).
  • Для створення навігаційного фрейму виконайте аналогічні кроки. Задайте йому ім’я 'Навігація' та координати 0\900 х 1280\1024.

Тепер редактор фреймів повинен мати наступний вигляд:

  • В верхній частині редактора фреймів ми залишили поле шириною в 20 pix для відображення головного меню проекту, яке створимо пізніше. Зараз це поле займає червоний фрейм Статусного вікна тривог.

Статусне вікно тривог – спеціальний тип вікна, призначений для відображення в онлайн режимі тривог, що з’являються в системі. Це вікно представляє одно-строкове поле, яке з’являється поверх усіх вікон і інформує оператора про появу тривоги.

  • Давайте для нашого демонстраційного прикладу відключимо це вікно.
  • У властивостях проекту зайдіть в розділ Alarm Message List
  • В полі Alarm status line  деактивуйте бокс Status line active