Основні принципи розробки АРМ оператора на базі SCADA/HMI

Загальні принципи розробки

Заповнення бази даних відбувається у спеціалізованих редакторах шляхом заповнення відповідних значень полів (властивостей об’єкта).

Створення графічної частини проекту проводиться у вбудованих в SCADA/HMI редакторах. Цей процес полягає у виборі елемента з палітри доступних (див. рис.41) та конфігурування його властивостей. Властивості елементів, які повинні анімуватися, просто вказують на той тег, який використовується в анімації. Так, на рис.41 властивість "Числовое выражение" елемента "Текст" вказує на тег "ТТ1а", що в режимі виконання приведе до показу значення даного тегу в цьому елементі.

Більшість середовищ розроблення SCADA/HMI мають у своєму складі значну кількість бібліотек готових графічних елементів, що дає змогу значно прискорити процес створення проекту.

Рис. 7.41. Приклади інструментів для створення людино-машинного інтерфейсу в різних SCADA: 1 – Zenon (COPA-DATA, Австрія); 2 – Vijeo Citect (Schneider Electric, Франція)

Рис. 7.41. Приклади інструментів для створення людино-машинного інтерфейсу в різних SCADA: 1 – Zenon (COPA-DATA, Австрія); 2 – Vijeo Citect (Schneider Electric, Франція)

Використання готових програмних інструментів SCADA/HMI значно прискорює процес розроблення, зменшує кількість проектних помилок та дає можливість внести зміни в проект у будь-який момент часу, навіть без зупинки технологічного процесу. Однак треба розуміти, що ціна будь-якої функціональності – це додаткова затрата фінансових та часових ресурсів, які, тим не менше, окупляться сторицею під час експлуатації.

Для розроблення ефективних повнофункціональних проектів повинна бути тісна співпраця розробників, якими є спеціалісти з автоматизації, та технологів.