Лабораторне заняття 3. Основи функціонування MODBUS.

ДОДАТОК 3.1. УТИЛІТА MODBUS PLC SIMULATOR.

Д.3.1.1. Призначення (http://www.plcsimulator.org/).     

 Modbus PLC Simulator —  це програма для імітації роботи ПЛК з підтримкою протоколів Modbus RTU Slave, Modbus TCP Server а також деяких інших протоколів промислових мереж. Програма являється безкоштовною, останні версії можна завантажити з сайту автору http://www.plcsimulator.org/downloads. У даній лабораторній роботі ця утиліта використовується для тестування з’єднання програм Modbus -клієнтів з Modbus-сервером.

На віртуальній машині  Modbus PLC Simulator відсутній. Для її встановлення необхідно завантажити зs сторінки автора:

Після завантаження, необхідно запустити на виконання файл Vista_key.reg, для внесення ключа ліцензії в реєстр Windows.

Д.3.1.2. Опис деяких функцій (http://www.plcsimulator.org/documentation ).

Загальний вигляд програми показаний на рис.Д3.1.

Програма може працювати в режимах:

  • перегляду та зміни змінних, або
  • перегляду активності обміну.

Режим перемикається кнопкою "Comms".    

Рис.Д3.1

Перед формуванням з’єднання (до COM-порта або до порту TCP) вибирається потрібний протокол. Далі налаштовуються комунікаційні опції (рис.Д3.2).

Рис.Д3.2

Modbus PLC Simulator може імітувати роботу будь якого Веденого (Slave) і за замовченням імітує їх усіх. У нижній частині вікна видно список вузлів Ведених (Slave), які імітуються. Номер вказує на адресу Веденого, зелений колір вказує на те, що Ведений з даною адресою імітується. Клік по прямокутнику з номером активує/деактивує Веденого зі вказаним номером.

За замовченням змінні Modbus, які імітуються на Ведених є спільними, тобто зміна любої змінної відбувається на усіх Ведених одночасно. Діапазон адрес змінних, які імітуються задається у вікні налаштування імітації ПЛК (рис.Д.3.3). Налаштування "Upper register limits" задає максимальне значення адреси відповідної змінної Modbus.

Змінні Modbus, які необхідно подивитися чи змінити вибираються у верхній частині основного вікна (див.рис.Д3.1) у відповідному спадаючому списку.  Змінні розташовуються в рядках групами. Діапазон
відображених змінних показується в поле Address. Для зміни значення змінної необхідно натиснути на ній і в полі для вводу ввести значення (рис.Д.3.4)