ЛР11 zenon: Мультимовна підтримка

Зміна одиниць вимірювання

Існують випадки, коли для зручності представлення вимірюваних величин, їх необхідно відображати в різних одиницях. Наприклад, тиск можна представляти в барах чи паскалях, або температуру в цельсіях чи фаренгейтах.

Завдання 11.4: Зробіть можливість вибору оператором різних одиниць вимірювання.  

В нашому проекті є змінні температури, тому ми зробимо так, щоб оператор міг кнопками перемикати одиниці вимірювання з °С на °F.

 • В дереві проекту активуйте пункт Variables -> Units і через праву кнопку мишки виберіть New base unit
 • Зайдіть у властивості створеної базової одиниці General -> Measuring unit: і перейменуйте на '°С'
 • На панелі інструментів вікна детального перегляду виберіть піктограму New conversion unit
 • Перейменуйте створену конвертаційну одиницю на '°F'

Тепер нам необхідно задати коефіцієнт перерахунку виміряної величини. Відоме наступне співвідношення конвертації одиниць:

1 градус Фаренгейта = 1 градус Цельсія *1.8+32

 • Зайдіть у властивості конвертаційної одиниці General -> Factor: і задайте значення '1.8'
 • Для General -> Offset: встановіть значення '32'

Керування перемиканням

Для ініціації зміни одиниць вимірювання необхідно створити відповідні функції та кнопки на панелі навігації.

 • В менеджері проекту зайдіть в розділ Functions і створіть нову функцію Variable -> Unit conversion
 • В діалоговому вікні встановіть перемикання °С на °F і закрийте його кнопкою OK
 • Назвіть створену функцію 'Зміна одиниць вимірювання - F'

 • Аналогічним чином створіть функцію повернення в базову одиницю і назвіть 'Зміна одиниць вимірювання - С'
 • Створіть на екрані навігації дві системні кнопки '°С' та '°F' і прив’яжіть до них відповідні функції

Щоб конвертація запрацювала, необхідно вказати до яких змінних вона стосується.

 • Зайдіть у властивості змінної 'Температура[1] ' і в пункті General -> Measuring unit : зітріть ту одиницю вимірювання що там стоїть і зі спадного меню виберіть ту, яку ми тільки що створили - '°С'
 • Повторіть цю операцію для інших температурних змінних

Запустіть проект і перевірте як працює система конвертації одиниць вимірювання.

Докладніше про зміну мови можна прочитати в мануалі Language switch.

Докладніше про вбудованих в систему майстрів-помічників (не тільки про мовний) можна прочитати в мануалі Wizards.

Докладніше про зміну одиниць вимірювання можна прочитати в мануалі Measuring unit conversion.