ЛР11 zenon: Мультимовна підтримка

Керування перемиканням

Завдання 11.3: Створіть функції перемикання мови та кнопки для виклику цих функцій 

Для ініціації зміни мови нам необхідно створити відповідні функції та кнопки на панелі навігації.

  • В менеджері проекту зайдіть в розділ Functions і створіть нову функцію Application -> Language switch
  • В діалоговому вікні для поля Language file виберіть мовний файл 'UA'
  • Закрийте діалог кнопкою OK і перейменуйте цю функцію в 'Зміна мови UA'
  • Аналогічним чином створіть функцію 'Зміна мови EN'

  • На екрані навігації справа створіть дві кнопки перемикання на українську і англійську мову, та прив’яжіть до них створені функції зміни мовної таблиці
  • В розділі Representations -> Graphics file вікна властивостей кнопки, прив’яжіть картинку відображення прапора держави. Попередньо завантажте відповідні файли в розділ File -> Graphics з інтернету

Запустіть проект і виконайте перемикання. Проконтролюйте зміну мови.

Наша навігаційна панель тепер повинна мати наступний вигляд:

Якщо потрібно, щоб відразу проект запускався на мові, відмінній від тієї на якій його зроблено, то необхідно функцію перемикання вставити в скрипт автозапуску.

У великих проектах дуже довго вручну складати мовні таблиці. Для полегшення цього процесу в систему керування інтегровано спеціального майстра-помічника, який в автоматичному режимі виконає задачу збору всіх текстів в проекті та додавання до них ключового символу.

  • В середовищі розробки проекту зайдіть в головне меню File -> Wizards

В папці Language Table ви знайдете помічника Language Table Wizard.

Спробуйте самостійно за його допомогою крок за кроком створити мовні таблиці проекту.