Інші функції SCADA/HMI

Система розмежування доступу

Доступ до автоматизованої системи управління технологічним процесом можуть мати:

-        оператори процесу, до функцій яких входить контроль за процесом, зміна уставок, внесення керуючих дій у ручному режимі;

-        технологи, до функцій яких входить визначення технологічних параметрів процесу, аналіз;

-        працівники служб експлуатації, до функцій яких входить контроль за правильністю роботи обладнання, налаштування контурів управління, діагностування та конфігурування пристроїв;

-        інші працівники підприємства, яким потрібна певна інформація про стан процесу.

Це означає, що автоматизованим робочим місцем можуть користуватися декілька операторів для виконання різних функцій. Треба чітко розуміти, що, згідно з організаційною структурою, працівник служби КВПіА, як правило, не має права змінювати уставку чи закривати клапани, оскільки за це відповідає оператор. З іншого боку, оператор не має права змінювати налаштування регуляторів, бо це не в його компетенції. Таким чином, виникає завдання розмежування доступу до сторінок та елементів SCADA/HMI. У більшості випадків для цього використовуються механізми, що ґрунтуються на системі аутентифікації. Для кожного користувача створюється ім’я входу (login) та пароль (password) і визначаються права доступу до сторінок та елементів. Якщо користувач хоче доступитися до елементів з обмеженим доступом, то система потребує від нього зайти під своїм ім’ям.

При проектуванні системи управління технологи разом з розробниками повинні визначитися з кількістю користувачів та їх правами доступу.