Інші функції SCADA/HMI

Планувальники

Для ряду об’єктів повинно бути передбачене управління установками згідно з календарним графіком та астрономічним часом. Наприклад, у ряді систем управління водо- та теплопостачання необхідно забезпечити вмикання та вимикання насосів згідно з встановленим графіком. У цьому випадку можна скористатися спеціальними підсистемами SCADA/HMI, які називаються планувальниками (Scheduler). На рис.33 показано приклад сторінки налаштування планувальника, де оператор може створювати нові плани (процес-плани). У цих процес-планах на заданий час кожного дня тижня можна добавляти дії над дискретними змінними (включення/відключення), аналоговими змінними (запис вказаного значення), додаткові функції (наприклад, запуск скрипту).

Слід розуміти, що логіка управління процесом, у тому числі включення та відключення обладнання, формування завдань залежно від часу тощо, як правило, реалізується в контролері. Однак, коли необхідна гнучкість в таких налаштуваннях, як зміна часу, добавка нового обладнання в план управління, створення нового плану, реалізувати це без планувальника можливо тільки через ручне управління. Крім того, функції планувальника доступні не в усіх системах SCADA/HMI, а отже, потребує додаткових фінансових затрат, більше часу та вищої компетенції розробника.

Рис.33. Приклад сторінки налаштування планувальника (SCADA Zenon)

Рис.33. Приклад сторінки налаштування планувальника (SCADA Zenon)