Тривоги та події

Журнал подій

Подібно до фіксування тривог, засоби SCADA/HMI мають можливість вести журнал подій. На відміну від тривоги, подія – це штатна зміна значення змінної або виконання команди. Так, може бути необхідність у фіксуванні таких подій:

-        включення насоса, установки, відкриття клапана;

-        запуск програми приготування продукту, перехід до етапу, закінчення її;

-        запуск та зупинка SCADA системи чи її частини;

-        реєстрація користувача в системі (оператор зайшов під своїм іменем та паролем);

-        введення оператором значення змінної.

З наведених прикладів видно, що ці ситуації є штатними і в більшості випадків не потребують підтвердження. Тим не менш, вони можуть бути зафіксовані в журналі подій для подальшого аналізу або звітності. Однак деякі події потребують реакції оператора і повинні при активації відображатися на екрані. Для виведення списку та журналу подій використовуються переглядачі подій, функції яких дуже схожі до переглядачів тривог. На рис.28 показано приклад зовнішнього вигляду переглядача журналу, де видно події останнього запуску та зупинки системи, модифікацію значення змінних оператором ("Модификация спонтанного значения") з іменем “SYSTEM” на конкретному комп’ютері системи.

Враховуючи схожість функцій оброблення подій та тривог, у деяких засобах SCADA/HMI вони поєднуються в єдиній підсистемі (Alarms and Events), яка також може бути реалізована як окремий сервер тривог та подій (Alarms and Events Server). Слід зауважити що архівні журнали подій та тривог можуть використовуватися при формуванні звітів.

Рис. 28. Приклад переглядача журналу подій.

Рис. 28. Приклад переглядача журналу подій.