Тривоги та події

Умови виникнення тривог

Тривоги можуть виникати за різних умов. Більшість засобів SCADA/HMI надають можливості генерувати тривоги за такими подіями:

-        зміна значення дискретної змінної (дискретні тривоги);

-        зміна значення аналогової змінної (аналогові тривоги);

-        збій роботи зв’язку середовища виконання SCADA/HMI з джерелом даних (наприклад, контролером) або неполадки в роботі самої системи (системні тривоги).

Умову виникнення дискретних тривог можна налаштувати як на ВКЛючення (ON, 1), так і на ВИКЛючення (OFF, 0). Яке саме значення є тривогою, визначається залежно від завдання.

Для аналогових тривог умовою спрацювання може бути:

-        вихід значення за верхні межі (високо – англійською позначається як HI; дуже високо – англійською позначається як HIHI);

-        вихід значення за нижні межі (низько – англійською позначається як LO; дуже низько – англійською позначається як LOLO).

–        відхилення величини від заданого значення (англійською позначається як deviation).

Для зручності фільтрації повідомлень у переглядачі тривог, а також групового налаштування можуть використовуватись додаткові властивості тривог, такі як номер групи, зона дії (наприклад, вказаний цех, відділення), категорія (наприклад, критичні, некритичні, системні) та ін.