ЛР5 zenon(базовий): Створення графічного інтерфейсу

Скрипти

Існують задачі, коли при натисканні кнопки чи досягненні якогось критичного значення параметру необхідно виконати одночасно декілька функцій. Для цього в системі керування існує поняття скриптів.

Скрипт – це одночасне виконання набору визначених функцій. На відміну від скриптів мов програмування, вони не вимагають написання жодної строки програмного коду.

Завдання 5.34: Зробіть скрипт для встановлення уставок температурним змінними.

Давайте створимо скрипт встановлення уставок нашим температурним змінним. Попередньо нам необхідно створити набір функцій, які буде виконувати скрипт.

 • В менеджері проекту виберіть вузол Functions
 • Для змінної 'Температура[1]' створіть функцію Write set value  -> 15
 • Для змінної 'Температура[2]' створіть функцію Write set value  -> 45
 • Для змінної 'Температура[3]' створіть функцію Write set value  -> 95
 • Для змінної 'Температура[4]' створіть функцію Write set value  -> 135
 • В вузлі Functions виберіть підрозділ -> Scripts
 • Піктограмою New script створіть новий скрипт та назвіть його 'Скрипт 1'
 • Через контекстне меню створеного скрипту Add functions додайте створені функції

Тепер нам необхідно створити функцію виконання цього скрипту та прив’язати її до кнопки.

 • Поверніться на рівень Functions
 • В діалоговому вікні вибору нової функції зайдіть в розділ Script і виберіть функцію Script: execute
 • Прив’яжіть сюди Ваш скрипт 'Скрипт 1'
 • Поруч з цифровими покажчиками температури створіть кнопку 'Виконання першого скрипту' і прив’яжіть до неї створену функцію

Перевірте роботу створеного скрипту.

Завдання 5.35: Зробіть скрипт, який буде активуватися при досягненні параметром певного рівня.

Також можна створити скрипт, який буде активуватись по досягненню параметром встановленого граничного значення. Методика створення такого скрипту аналогічна. Відмінність полягає в прив’язці його виконання до граничного значення змінної.

Створіть скрипт 'Скрипт критичний рівень танку 1' з таким набором функцій: 'Відключення мішалки' та 'Відкриття зливного клапану'. Скрипт повинен виконуватись автоматично при досягненні в першому танку критичного рівня - значення > 2.35 м.

 • У властивостях змінної 'Танк[1].Рівень' зайдіть в налаштування четвертого ліміту
 • Для поля Function[4] прив’яжіть функцію 'Скрипт критичний рівень танку 1'

Перевірте в Runtime як виконується даний скрипт. Попередньо ввімкніть і відімкніть відповідні екранні елементи.

Завдання 5.36: Зробіть наперед визначений скрипт, який автоматично буде запускатися при старті системи.

Для виконання специфічних завдань в системі керування існують наперед визначені скрипти, які мають зарезервовані імена і чітко визначене призначення. Сюди відносяться скрипти AUTOSTART, AUTOEND, AUTOSTART_CLIENT і т.д. Повний перелік таких скриптів та їх опис наведено в мануалі Scripts.

Давайте зробимо так, щоб при запуску проекту автоматично виконувалися функції, описані для нашого температурного скрипту.

 • В вузлі Functions виберіть підрозділ Scripts і створіть новий скрипт
 • У властивостях в полі Name зі спадного поля виберіть зарезервоване ім’я  'AUTOSTART'

 • Додайте в скрипт функції встановлення значень температурним змінним

Таким чином, при старті проекту автоматично будуть виконуватись усі функції, визначені в скрипті автостарту. При чому, вони будуть виконуватись саме в тому порядку, в якому визначені в скрипті.