Функції графічного людино-машинного інтерфейсу

Загальний вигляд графічного ЛМІ

Загальний вигляд графічного людино-машинного інтерфейсу (ЛМІ) суттєво залежить від типу технологічного процесу, прийнятих стандартів (корпоративних, галузевих) на побудову автоматизованих систем та індивідуальних потреб замовника (наприклад, технологів, інженерного персоналу). Тим не менше, найбільш типовим є побудова графічного інтерфейсу АРМа таким, що ґрунтується на наведених нижче підходах.

Графічна підсистема (людино-машинного інтерфейсу) АРМа оператора має багатовіконний інтерфейс з можливістю відображення у вікнах сторінок процесу, трендів, тривог та іншої службової інформації. Враховуючи, що вся доступна інформація не може вміститися в одному вікні, в один момент відображається тільки одна сторінка процесу. Такі сторінки можуть називатися по-різному, залежно від термінології прийнятої для вибраної SCADA/HMI. Сторінки, які призначені для відображення технологічного процесу або його частини, часто називають мнемосхемами.

На рис.7 і 8 показано приклади загального вигляду екрана, де мнемосхема процесу займає більшу його частину.

Рис. 7. Приклад загального вигляду екрана людино-машинного інтерфейсу (SCADA Vijeo Citect)

Рис. 7. Приклад загального вигляду екрана людино-машинного інтерфейсу (SCADA Vijeo Citect):
1 – сторінка (мнемосхема) процесу; 2 – панель(меню) доступу до інших сторінок та команд;
3 – вікно відображення активних тривог та подій

Рис. 8. Приклад загального вигляда екрану людино-машинного інтерфейсу (SCADA Zenon)

Рис. 8. Приклад загального вигляда екрану людино-машинного інтерфейсу (SCADA Zenon):
1 – сторінка (мнемосхема) процесу; 2 – панель доступу до інших сторінок та команд; 3 – вікно відображення активних тривог та подій

Такий спрощений вигляд установки з відображенням значень технологічних параметрів у плинний момент часу дає оператору інформацію про стан цієї частини процесу. Однак для перегляду інших частин процесу оператор повинен відкрити іншу сторінку, наприклад за допомогою панелі керування, меню (див. рис.7 і 8) або інших елементів управління. Таким чином, використовуючи меню або панель навігації, оператор може переглянути детально будь-яку частину процесу.

Для введення дій, перегляду уточнюючої інформації чи тимчасового відображення ряду параметрів також використовують спливаючі вікна. Вони відкриваються поверх основного вікна і не заважають перегляду його вмісту.

Хоча кількість сторінок процесу, як правило, не обмежується системою, оператор не може вчасно зреагувати на зміни в системі, постійно їх перемикаючи. Тому в більшості випадків в графічній підсистемі є головна мнемосхема, де відображається найбільш загальна інформація про весь процес. Крім того, всі технологічні параметри, що потребують підвищеного контролю з боку оператора, повинні відслідковуватися підсистемою тривог (наприклад, вихід значення змінної за аварійні межі). Графічна підсистема повинна бути розроблена таким чином, щоб тривоги, які з’явилися, відразу привертали увагу оператора. Останні тривоги, як правило, показуються у вигляді постійно видимого вікна тривог (див. рис.7 і 8) або окремого підсвічуваного елемента, що вказує на наявність нештатної ситуації в системі.

Графічний людино-машинний інтерфейс реалізується через:

        елементи відображення, які надають оператору інформацію про стан змінних процесу;

        елементи введення, що надають можливість впливати на процес, шляхом зміни значень змінних або відправки команд.

Часто функції відображення та введення комбінуються в одному елементі. Нижче розглянемо більш детально способи відображення та введення, а також типові елементи, які використовуються для цього.

Нижче наведений приклад роботи мнемосхеми, натисніть "Старт процесу" для демонстрації

SCADA.swf