ЛР5 zenon(базовий): Створення графічного інтерфейсу

Ввод значень

Завдання 5.4: Створіть кнопки збільшення та зменшення значення змінної "Температура[3]" з використанням функції "Write set value".

Поверніться в Editor не закриваючи при цьому Runtime (Alt+Tab).

  • Виділіть другий цифровий покажчик і в розділі Write set value зі спадного боксу Write set value via змініть Dialogbox на Element

Встановлення значень для цифрового покажчика 3 ми будемо виконувати через кнопки додавання та віднімання значення. Для цього створимо відповідні функції та прив’яжемо їх до кнопок.

  • Створіть нову функцію Write set value і в діалоговому вікні прив’яжіть її до змінної 'Температура[3]'

Автоматично з’явиться діалогове вікно налаштування функції

  • Встановіть Change by в '5' та активуйте бокси Propose current value та Direct to the hardware
  • Перейменуйте створену функцію на '+5 Температура3'
  • Розмістіть на екрані справа від цифрового покажчика нову кнопку
  • Прив’яжіть до неї створену функцію '+5 Температура3' і підпишіть символом '+'

Аналогічним чином створіть функцію '-5 Температура3' і кнопку '-'. Підкорегуйте розміри кнопок, шрифт підпису, колір, приберіть закруглення кутів.

Створений фрагмент повинен мати наступний вигляд:

  • Виділіть цифровий покажчик 3, 4 та стрілочний покажчик і у властивості Write set value деактивуйте галочку в боксі Setting values active

Таким чином, для першого цифрового покажчика значення будуть вводитись як і раніше – через діалогове вікно, для другого – безпосередньо в елементі, для третього – через кнопки додавання\віднімання а для всіх інших покажчиків – взагалі задаватись не будуть.

Тепер скомпілюйте зроблені зміни. Для цього на верхній інструментальній панелі натисніть на піктограму Create changed Runtime files. Поверніться в Runtime і натисніть на зроблену нами на початку кнопку 'Reload'. Виконані в проекті зміни активуються без перезапуску середовище виконання проекту.

Попрактикуйтесь вводити значення різними способами.