Функції графічного людино-машинного інтерфейсу

Високоефективні HMI

За декілька десятків років використання графічних засобів людино-машинного інтерфейсу були виявлені типові помилки при їх побудові та виділені кращі практики їх використання. У 2015 році міжнародною асоціацією по автоматизації ISA був випущений стандарт   ANSI/ISA-101.01-2015, Human Machine Interfaces for Process Automation Systems. У стандарті викладені вимоги та рекомендації до побудови графічних людино-машинних інтерфейсів для технологічних процесів. З коротким описом стандарту можна ознайомитися за посиланням.

Нижче наведені деякі рекомендації, які лягли в основу стандарту.

1. У якості кольору фону рекомендується використовувати світло-сірі тони. Це необхідно для: усунення ефектів бліків та відбиття при яскравому освітленні операторної; контрасту з іншими кольорами (темно-сірий, чорний та білий для звичайних станів, яскраво-жовтий та червоний для тривог)

2. Яскраві кольори рекомендується використовувати тільки для нештатних та попереджувальних ситуацій. Кольорову гаму необхідно заздалегідь обдумати, щоб кожний колір мав певне призначення. Кольори, що використовуються для анімації тривог заборонено використовувати.


3. Для анімації тривог необхідно використовувати окрім кольору додаткові символи з вказівкою пріоритету тривоги.

4. Навігація повинна бути швидкою, а кнопки переходу повинні підсвічуватися при виникненні тривог на сторінці, на яку вказує ця кнопка. Необхідно розробляти ієрархію сторінок з найвищим рівнем сторінок з загальними показниками ефективності (KPI)

5. Використовувати більш-інформативні елементи:

  •   самописець замість рівня  

 

  • використання  стовпчикових діаграм з відміткою аварійних та попереджувальних меж та відхилень;
  • використання пелюсткових діаграм
  • використання контекстної допомоги

  • крива розгону в заданій зоні
Нижче наведений вебінар з українським перекладом про HP HMI.
Стаття: Повышаем эффективность HMI

Приклади мнемосхем HP HMI