Функції графічного людино-машинного інтерфейсу

Способи та елементи зміни значення числових змінних

Аналогічним до запису значень дискретних змінних можна записати значення константи для числової (аналогової) або текстової змінної. Однак для числової змінної цей спосіб не такий вживаний, тому що є необхідність в запису будь-яких значень з дозволеного діапазону введення. Один з найбільш універсальних способів – це ввести значення з клавіатури в полі для введення. Для цього елемент введення отримує курсор введення, який називають фокусом. У більшості засобах SCADA/HMI по отриманні фокуса значення вводиться безпосередньо в поле для введення (див. рис.22). Однак бувають і інші способи введення значення, як, наприклад, набір значення під елементом, що отримав фокус.

Враховуючи, що у зв’язку з виробничими умовами чи наявністю сенсорного екрана клавіатури на АРМі може не бути, для введення значення можна використати віртуальну клавіатуру (див. рис.22).

Слід зазначити, що більшість SCADA/HMI обмежують введене значення в дозволених межах, що зменшує ймовірність помилкової дії оператора.

Введення з клавіатури дозволяє записати вказане значення з дозволеного діапазону, однак часто оператору необхідно змінити його відносно плинного стану. Крім того, оператор при управлінні користується нечіткими більш інтуїтивними поняттями, на кшталт "трохи збільшити" чи "сильно зменшити", або "відкрити десь наполовину". Для такого типу управління більш підходять "аналогові" засоби управління типу повзунка чи кнопки «більше/ менше».

Повзунки призначені для зміни значення змінної шляхом пересування повзунка по шкалі від мінімального до максимального значення. Повзунки можуть бути вертикальними, горизонтальними та круговими (рис.23).

Рис. 23. Приклади повзунків

Рис. 23. Приклади повзунків

Нижче наведений приклад повзунка для демонстрації роботи.

Для зміни значення змінної на кшталт "трохи більше" чи "трохи менше" найкраще використовувати кнопки ступеневої зміни. На рис.24 кнопки "більше" та "менше" поряд з повзунками відповідно збільшують та зменшують значення на 1%. Іноді крок зміни параметра залежить від тривалості натиснення відповідної кнопки. Чим більша тривалість натиснення кнопки – тим більша величина кроку і з більшою швидкістю змінюється параметр.

Рис.24. Приклади використання кнопок «більше» та «менше» .

Рис.24. Приклади використання кнопок «більше» та «менше» .