Функції графічного людино-машинного інтерфейсу

Самописці (тренди реального часу)

Наприклад, у мнемосхемі на рис.18 самописець дає оператору уявлення про поведінку тиску, оскільки різке його підвищення може вказувати на забитість фільтраційного матеріалу. Слід зазначити, що в даному випадку абсолютна величина тиску не має такого значення, як його зміна в часі. А на рис.15 самописець показує тенденцію відхилення дійсного значення витрати від заданого, що значно інформативніше, аніж бачити тільки їхні плинні значення.

Рис.18. Приклад мнемосхеми з використанням самописців і кругової діаграми.

Рис.18. Приклад мнемосхеми з використанням самописців і кругової діаграми.

Крім того, на мнемосхемі рис.18 задіяно функцію видимості, оскільки самописець і кругова діаграма показана тільки для працюючого фільтра, тому що в іншому випадку вони не мають ніякого значення і тільки заплутують оператора надлишковою непотрібною інформацією.

Рис. 15. Фрагмент мнемосхеми з різними типами діаграм

Рис. 15. Фрагмент мнемосхеми з різними типами діаграм

Як видно з рис.19, самописець часто використовується у вікнах налаштування регулятора, оскільки саме вигляд перехідного процесу дає наладчику інформацію про вдалий підбір його настройок.

Сучасні програми SCADA/HMI дають можливість залежно від значення змінних включати або відключати мультимедійний контент, наприклад фільми, аудіо або різного типу анімацію GIF, Flash і т. д. Однак не слід зловживати цими засобами, тому що їхнє надмірне використання тільки погіршує процес сприйняття інформації та адекватну оцінку стану процесу.

Рис. 19. Приклад використання самописця

Нижче показані приклади трендів реального часу.

Real_Trend.swf