Функції графічного людино-машинного інтерфейсу

Анімація руху та діаграми

За допомогою анімації руху по вертикалі чи по горизонталі можна показувати як значення вимірюваної величини, так і значення уставки (заданого або бажаного значення). Наприклад, на рис.15 (праворуч) показано стовпчикові діаграми з відміткою заданих значень (вказані трикутними стрілками).

Рис. 15. Фрагмент мнемосхеми з різними типами діаграм

Анімація обертання (зміна кута повороту), як правило, використовується в стрілочних індикаторах (рис.16). Цей тип графічних елементів інтуїтивно зрозумілий оператору, а інформація з Рис. 16. Стрілочні індикаторинього швидко сприймається. Комбінація з анімацією кольору поліпшує процес сприйняття.

Рис. 16. Стрілочні індикатори

Крім цього, анімацію руху застосовують, щоб показати залежність однієї змінної від іншої або розподіл (градієнт) параметрів у просторі. Наприклад, на рис.17 показано значення температур на контрольних тарілках колони у вигляді точок, розміщених на горизонтальних лініях. Поєднавши ці точки, можна показати градієнт розподілу температур по висоті колони. Застосувавши такий підхід разом з анімацією кольору, можна одним поглядом оцінити стан роботи колони.

Рис. 17. Приклад відображення градієнту температур по висоті колон.

Рис. 17. Приклади відображення градієнту температур по висоті колон.

Нижче наведені приклади діаграм:

Analog.swf