Функції графічного людино-машинного інтерфейсу

Анімація заповнення та діграми

Одним із найбільш наглядних способів представлення аналогової величини є показ ступеня наповненості фігури у відсотковому відношенні (заливки). На рис.13 показано декілька прикладів заливки в якості відображення рівня в збірниках та наповнення трубопроводу.

Рис. 13. Приклади використання вертикальної заливки

Рис. 13. Приклади використання вертикальної заливки

Хоч інтуїтивно заливка підходить для відображення рівня (ступеня заповнення), анімацію заповнення використовують для будь-яких аналогових змінних процесу. Як правило, для цього в засобах SCADA/HMI доступні стандартні елементи, які прийнято називати стовпчикові діаграми, або гістограми. На рис.14 показано приклади стовпчикових діаграм, на яких, окрім самого стовпчика, показано вимірювальну шкалу, а також відображено аварійні та попереджувальні межі, щоб оператор бачив, у якому діапазоні зараз знаходиться величина. Стовпчикові діаграми також можуть змінювати колір заповнення стовпчика залежно від значення та показувати бажане значення величини.

Крім стовпчикових діаграм, для відображення значення аналогових величин можна використовувати кругові діаграми. Наприклад, на рис.15  кругова діаграма показує плинну витрату речовини. Так само можна показувати ступінь відкриття регулюючого органу. На рис.15а у нижній частині фільтра F3 за допомогою кругової діаграми показано, скільки часу пройшло з початку етапу фільтрації відносно заданого.

Рис. 15. Фрагмент мнемосхеми з різними типами діаграм

Рис. 15. Фрагмент мнемосхеми з різними типами діаграм

Рис.15а
Рис.15а

Приклад анімації рівнів в ємностях

Level.swf

fill.swf