Функції графічного людино-машинного інтерфейсу

Анімація кольору

Анімація кольору використовується для показу стану змінної процесу або обладнання чи агрегату. Яскраві червоні та жовті кольори прийнято використовувати для сигналізації відповідно аварійного та передаварійного стану, а всі інші – для уточнення діапазону нормального стану. Останнім часом передові організації-розробники рекомендують використовувати в якості кольорів білі, чорні та відтінки сірого. Інші кольори рекомендуються використовувати для виділення станів елементів, на які особливо треба звернути увагу, або для розрізнення елементів між собою (трубопроводи з різною рідиною, графіки на трендах тощо)

Для відображення стану дискретної змінної (типу включено/ відключено) можна використати два кольори. Наприклад, зелений може вказувати на стан "включений", а сірий – для стану "виключений". Можна також використовувати пару білий/темно-сірий, як показано на рис.9. У будь-якому випадку призначення кольорів необхідно заздалегідь узгодити між розробниками та замовниками.

Останні дослідження в напрямку розробки високоефективних HMI показав, що використання світло-сірого або білого кольору замість зеленого і темно-сірого замість червоного набагато пришвидшує реакцію оператора на виникнення тривог, для яких заздалегідь зарезервовані для використання яскраві жовті та червоні кольори. На рис.9а показані рекомендації  організації PAS щодо правильності використання кольорів. Окрім кольору рекомендується писати текст стану.


Рис.9а. Використання сірих тонів замість яскраво-кольорових при зображенні нормального стану виконавчих механізмів та іншого обладнання.

Стан аналогової змінної теж можна показати у вигляді зміни кольору елемента або його частини. У цьому випадку колір може вказувати на діапазон, у якому знаходиться значення змінної (рис.10). У такий спосіб оператор швидко може зорієнтуватися, чи знаходиться змінна в нормі, або в якому технологічному режимі знаходиться установка. Зміна кольору елемента часто використовується для сигналізації.

Рис. 10. Приклад зображення різного стану аналогової змінної шляхом зміни кольору фону та/або тексту: білий фон - норма, жовтий - значення в зоні попердження, червоний - значення в зоні аварії

Рис. 10. Приклад зображення різного стану аналогової змінної шляхом зміни кольору фону та/або тексту: білий фон - норма, жовтий - значення в зоні попердження, червоний - значення в зоні аварії

Останні дослідження в напрямку розробки високоефективних HMI показав, що використання кольорів в якості відображення стану аналогової змінної ефективне але недостатнє, оскільки є велика кількість людей, які невірно інтерпретують кольори. У якості альтернативи пропонується комбінувати колір та текст чи символи ідентифікації стану (рис.10а).

Рис.10а. Комбінація кольору та додаткових символів для зображення ненормального стану змінної.

Рис.10а. Комбінація кольору та додаткових символів для зображення ненормального стану змінної. 

Стан періодичного процесу також може відображатися у вигляді різних кольорів. Так, стани "ПУСК", "СТОП", "БЛОКУВАННЯ", "ПАУЗА" можуть відображатися на одному й тому самому елементі у вигляді однойменних написів з різним кольоровим підсвічуванням або різними відтінками (згідно нових конепцій). Крім того, активний крок (етап) процесу можна показати на діаграмі станів у вигляді яскравого елемента. Так, на рис. 11 показано діаграму стану 4-х танків, один погляд на яку відразу вказує на активні кроки.

Рис. 11. Приклад зображення активних кроків (етапів) для періодичних процесів

Рис. 11. Приклад зображення активних кроків (етапів) для періодичних процесів

Нижче наведено декілька прикладів анімації кольору в дії:

Discrete.swf

color.swf