Функції графічного людино-машинного інтерфейсу

Способи та елементи відображення стану процесу

Інформація про значення технологічних параметрів повинна бути надана в такому вигляді, щоб оператор швидко визначив загальний стан процесу. Для цього окрім відображення значення величини у вигляді тексту, можна використовувати різного типу зміни властивостей графічного об’єкта, зокрема:

  • кольору;
  • тексту;
  • видимості;
  • вигляду зображення;
  • геометричних розмірів;
  • заповнення;
  • позиції на екрані;
  • кута повороту.

Зміна якоїсь властивості графічного елемента залежно від значення змінної часто називають анімацією.