Призначення

SCADA та DCS

Для реалізації нормальної роботи людино-машинного інтерфейсу необхідно забезпечити для нього двосторонній обмін даними:

  • збирати інформацію про стан технологічного обладнання і значень технологічних параметрів
  • передавати команди оператора в зворотному напрямку.

При побудові АСУТП на базі програмованих контролерів, цими процесами займаються SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – супервізорне управління і збирання даних). Тобто організація роботи АРМ складається, як мінімум, з двох складових: SCADA – для збирання даних та управління; HMI – для реалізації людино-машинного інтерфейсу. Технічно це може бути одним і тим же програмно-технічним засобом. Слід зазначити, що системи SCADA початково використовувались для диспетчеризації територіально розподілених об'єктів, пізніше ці підходи і інструменти стали використовуватися в АСУТП.   

У АСУТП, побудованих на базі DCS (Distributed control system – системи розподіленого управління), база даних процесу єдина як для управління процесом у реальному часі так і для візуалізації. Тому окремо функція SCADA не виділяється, але процес створення людино-машинного інтерфейсу практично не відрізняється. Надалі будемо розглядати тільки системи, побудовані за принципом: контролери+SCADA+HMI.