Хмарні сервіси в АСУТП (лек)

9. Необхідність інтеграції SCADA з Cloud

  1. Mid to Big systems (від середніх до великих систем)
  2. Integration with other systems (інтеграція з іншими системами)
  3. Analytics (необхідність аналітики)
  4. Amount of data (велика кількість даних)
  5. Any of three needed: Price, Features, Time-to-market (Будь-який з трьох необхідних: ціна, характеристики, терміни продажу)