Хмарні сервіси в АСУТП (лек)

8. Переваги інтеграції Cloud та SCADA

  1. Cloud systems are more easier to work with (з хмарними системами простіше працювати)
  2. Security better addressed in Cloud (Безпека краще розроблена в Cloud)
  3. Is an intermediary between systems ( Є посередником між системами)
  4. More efficient (Ефективніше)
  5. Huge amount of stuff already done (Величезна кількість функцій вже реалізовано)