Хмарні сервіси в АСУТП (лек)

7. Проблеми інтеграції Cloud та SCADA

Функціональні

  1. Security (безпека)
  2. Performance (продуктивність)
  3. Reliability (Надійність)

Операційні

  1. More complex (дуже складні)
  2. Require DevOps (потребує постійного оновлення)
  3. New set of technologies (новий набір технологій)