Хмарні сервіси в АСУТП (лек)

5. Ключові функції хмар