Хмарні сервіси в АСУТП (лек)

4. Модель хмарних сервісів

4.3. IaaS інфраструктура як послуга

IaaS була початковою концепцією хмарних сервісів. У цій моделі постачальник створює масштабовані апаратні служби в хмарі і надає модифікацію програмних фреймворків для створення клієнтських віртуальних машин. Це забезпечує максимальну гнучкість при розгортанні, але вимагає більших зусиль з боку клієнта.