Хмарні сервіси в АСУТП (лек)

3. Моделі топологій хмар

3.3. Гібридна хмара

Гібридна архітектурна модель являє собою поєднання приватних і публічних хмар. Такими комбінаціями можуть бути декілька публічних хмар, які використовуються одночасно або комбінація публічної та приватної хмарної інфраструктури. Організації вважають за краще гібридну модель, якщо є дані, які потребують унікальний підхід, а інтерфейс може використовувати хмару. Іншим варіантом використання є підтримка угоди з хмарними областями для компенсації умов, коли масштабованість краще, ніж у приватній корпорації в цілому. В цьому випадку публічна хмара буде використовуватися як балансувальник навантаження до тих пір, поки збереження даних і їх використання не повернуться в обмежений простір приватної хмари. Цей варіант використання називається хмарним вибухом і відноситься до використання хмар в якості умовних ресурсів.