Хмарні сервіси в АСУТП (лек)

3. Моделі топологій хмар

У хмарному середовищі існують три різні моделі топології хмар, які зазвичай використовуються: приватна хмара (private cloud), хмара загального користування (public cloud) та гібридна хмара (Hybrid cloud). Незалежно від моделі, фреймворки хмар повинні забезпечувати динамічну масштабованість, швидкість розробки і розгортання, а також поява в локальному місці незалежно від його близькості. Приватні хмари також мають на увазі керовані компоненти за запитом. Сучасні корпоративні системи, як правило, використовують гібридну архітектуру для забезпечення безпеки критично важливих додатків і даних на місцевості і використовують публічне хмара для підключення, простоти і швидкості розгортання.

  • загального користування (Public Cloud) - хмарна інфраструктура, при якій серверні потужності обов'язково знаходяться на стороні провайдера хмарних послуг, який надає ресурси відразу кільком організаціям з одного хмари
  • приватна хмара (private cloud) – хмарна інфраструктура, надана в виключне користування однієї організації
  • гібридна хмара (Hybrid cloud) – одночасне використання приватної і публічної хмари

Public

  • Amazon Web Services
  • Google Cloud Platform
  • Microsoft Azure

 Private

  • OpenStack
  • Amazon VPC
  • Azure Stack
  • VM only (Xen, VMware, KVM)