Архітектурні рішення та інтеграція

Клієнт-серверна архітектура

Для можливості доступу до управління або тільки для контролю з декількох робочих місць багато розробників засобів SCADA/HMI пропонують клієнт-серверну архітектуру (рис.35), в якій на сервер покладається задача збирання даних (а також архівування, контроль за тривогами та ін.), а клієнтська частина (тобто людино-машинний інтерфейс) реалізується на окремих комп’ютерах.

Рис. 35. Клієнт-серверна архітектура.

Рис. 35. Клієнт-серверна архітектура.

Клієнт (HMI клієнт, Client) – це програма, яка реалізує людино-машинний інтерфейс доступу до даних на сервері (зокрема через мережу). Сервер (SCADA сервер, Server) – це програма, яка надає доступ до своїх даних клієнтам (зокрема через мережу) та реалізує одну або всі функції: збирання даних, їх оброблення, архівування, формування алармів та ін. Іншими словами, сервери реалізують функції SCADA, однак без людино-машинного інтерфейсу, а клієнти – тільки функції людино-машинного інтерфейсу (графічної підсистеми). Як правило, на комп’ютерах з програмою сервера виконуються і програми клієнтів. Слід розуміти, що клієнти і сервери у більшості випадків спілкуються між собою з використанням спеціалізованих протоколів, тобто поєднання складових від різних програм SCADA можливе тільки за певних обставин, наприклад використовуючи технології ОРС.