ЛР10 zenon: Перерозподілення, математичний, системний та імітаційний драйвер

Імітаційний драйвер

Реалізація імітації (симуляції) зміни значень змінних в zenon може відбуватись трьома способами: шляхом переведення драйверу в стан Simulation-counting, шляхом написання симуляції на мовах IEC в zenon Logic та за допомогою стимуляційного драйверу.

Симуляційна змінна залежно від обраного режиму може збільшувати чи зменшувати своє значення з чітко заданим кроком. Крок, режим, та межі – це також симуляційні змінні.

Для реалізації симуляції створюють змінні з наступними параметрами:

Режим

Driver object type: PLC marker; Data type: UINT; Offset: 0 Signal resolution: 0..3; measuring range: 0..3

0 - симуляцію зупинено

1 - покрокове збільшення значення

2 - покрокове зменшення значення

3 - циклічне збільшення та зменшення значення

значення за замовчуванням: 1

Верхній ліміт

Driver object type: PLC marker; Data type: UINT; Offset: 1

значення за замовчуванням: 1000

Нижній ліміт

Driver object type: PLC marker; Data type: UINT; Offset: 2

значення за замовчуванням: 0

Крок симуляції

Driver object type: PLC marker; Data type: UINT; Offset: 3

значення за замовчуванням: 10

Змінна симуляції

Driver object type: PLC marker; Data type: UINT; Offset: 4 - 1023

 

Завдання 10.4: Створіть змінну симуляції та змінну установки кроку симуляції і використайте їх в проекті. 

Використовуючи зазначені вище дані, ми створимо змінну симуляції та змінну установки кроку симуляції.

  • В менеджері проекту зайдіть в розділ Variables -> Driver і з папки zenon system driver виберіть драйвер Driver for simulator variables (SIMUL32)
  • На базі цього драйверу створіть нову змінну 'Крок симуляції' і задайте усі параметри, як показано в таблиці вище
  • У властивостях Value calculation встановіть діапазон значень для цієї змінної 0 – 100
  • Аналогічним чином створіть змінну 'Змінна симуляції'

Таблиця змінних проекту тепер має наступний вигляд:

  • В нижній частині екрану процесу розмістіть два елементи цифрових покажчиків і прив’яжіть до них створені нами симуляційні змінні
  • Проконтролюйте, щоб для елементу зі змінною 'Крок симуляції' у властивостях Write set value було активовано бокс Setting values active

Таким чином, оператор зможе в онлайн режимі змінювати крок симуляції.

  • Біля елементів цифрових покажчиків розмістіть відповідні підписи для орієнтації призначення цих змінних.

Запустіть проект і перевірте зроблену роботу. При запуску змінна кроку симуляції буде одразу мати значення '10', оскільки це значення за замовчуванням. Змініть його в допустимому діапазоні і проконтролюйте як змінюється змінна симуляції.

Самостійно створіть та перевірте роботу симуляційних змінних встановлення режиму симуляції та діапазону.

Після виконання усіх операцій, описаних в даних навчальних матеріалах, Ваш екран процесу повинен мати такий вигляд:

Докладніше про використання математичного драйверу можна прочитати в технічній документації MATHDR32.

Більше інформації про симуляційний драйвер можна знайти в технічній документації SIMUL32.