ЛР10 zenon: Перерозподілення, математичний, системний та імітаційний драйвер

Математичний драйвер

zenon дозволяє виконати будь-яку математичну обробку виміряного значення. Наприклад, провести арифметичні дії з даними, обрахувати середнє чи мінімальне значення за певний проміжок часу, напрацювання машино-годин, виконати порівняння чи логічну операцію. Для цього існує математичний драйвер, який вбудовано в систему.

За замовчуванням цей драйвер вже створено в проекті системою. Нам залишається лише використати його.

Завдання 10.2: Створіть змінну для сумарного значення усіх температур

Для нашого проекту ми створимо змінну, яка буде представляти собою сумарне значення усіх температур.

  • Створіть нову змінну 'Сума' і в якості драйвера зі спадного меню виберіть математичний драйвер - MATHDR32 та об’єктний тип - Formula

  • Зайдіть у властивості створеної змінної Value calculation -> Formula

Автоматично з’явиться діалогове вікно запису формули:

  • Натисніть на кнопку Variables  та додайте усі температурні змінні

  • Натисніть на кнопку OK і перейдіть безпосередньо до написання формули

Додаючи покроково змінні одна до одної, повинна сформуватись наступна формула:

Після натиснення кнопки OK у вікні властивостей змінної 'Сума' з’явиться запис даної формули:

  • На екрані 'Процес' в верхній його частині створіть елемент відображення цифрового значення і прив’яжіть до нього створену нами математичну змінну

Запустіть проект і просимулюйте зміну значень температури. При цьому зверніть увагу на те, як змінюється значення математичної змінної. Простим додаванням значень переконайтесь, що Ви все зробили вірно.