Промислові мережі: All participants

Filters

1.Призначення та загальні властивості промислових мереж

Assignment Assignment Лабораторне заняття 1. Звіт.

Forum Forum Консультації з розділу

5. Мережа Ethernet та елементи IP-адресації

Assignment Assignment Лабораторне заняття 7. Звіт.

Quiz Quiz Тест до захисту ЛЗ7: Ethernet.

Forum Forum Консультації з розділу

6. Протоколи TCP/IP

Forum Forum Консультації з розділу