Реєстрація та відображення даних у вигляді трендів

Перегляд історичних трендів

Вибірка даних з історичного тренду, як правило, проводиться спеціальними елементами відображення або підсистемою звітів. Для відображення трендів можна використати табличний вигляд, однак частіше для цього використовуються самописці, які також називають переглядачами трендів (Trend Viewer), а ще частіше – просто  трендами. Ці елементи відображення, як правило, можуть працювати як у режимі перегляду трендів реального часу, так і історичних. Розглянемо найбільш вживані можливості переглядачів трендів на прикладах з рис. 29 та 30.

Сукупність взаємопов’язаних точок на тренді для однієї змінної прийнято називати кривими (curves), або перами (pens). Для того щоб відрізняти пера на тренді, їм назначають свій колір або/та тип лінії, що пов’язують точки (суцільна, пунктирна, штрихова тощо). Крім того, самі точки можна показувати різними геометричними фігурами (див. рис.30).

Криві показуються у вибраному діапазоні часу (інтервалі), який може налаштовуватися спеціальними кнопками типу "розтягування"(“<>”), "звуження"(“><”) або вибору з ряду заданих (див. рис.29). Початкове значення дати та часу перегляду вибирається за допомогою календаря або вказується шляхом введення. Швидка навігація доступна через кнопки:

“ < ” – на половину інтервалу назад;

“ << ” – на один інтервал назад;

“ > ” – на половину інтервалу вперед;

“ >> ” – на один інтервал вперед.

За допомогою легенди оператор може подивитися призначення кожної кривої тренду відповідно до кольору, налаштувати масштаб відображення, показувати чи ховати пера на графіку. Крім того,

більшість переглядачів мають можливість показати курсор часу, що дає можливість відобразити числове значення трендів у потрібній точці часу. Так, на рис.30 видно, що 05.11.2014 о 15:17:06 значення тиску внизу колони К1 було 76,7 Па.

Наведені вище можливості – це не повний перелік тих, які надаються переглядачами трендів. Наприклад, за допомогою панелі керування Process Analyst (див. рис.30) можна добавляти/видаляти пера, налаштовувати особливості відображення, створювати незалежні панелі зі своїми осями і багато чого іншого.

Рис.30. Приклад переглядача тренду (Process Analyst у Vijeo Citect).

Підсистема трендів може бути реалізована у вигляді окремого програмного забезпечення, яке, як правило, називають сервером трендів (Trend Server).