ЛР3 Vijeo Citect: Основи розробки людино-машинного інтерфейсу (графічної підсистеми) в SCADA Vijeo Citect

Додаток 3.2. Основи роботи з Cicode виразами та функціями

Д3.2.5. Функція виклику вікна вводу значення з віртуальної клавіатури (FormNumPad).

Функція викликає вікно-форму вводу значення з віртуальної клавіатури. Синтаксис:

FormNumPad(sTitle, Input, Mode)

де

sTitle – текст, який виводиться в заголовку;

Input  - значення за замовченням, як правило вказується плинне значення величини, яка буде змінюватися;

Mode  - режим відображення форми вводу, може бути комбінацією (сумою) значень:   

  • 0 – стандартна клавіатура
  • 1 – поле вводу пароля
  • 4 – з кнопками "+/-"
  • 8 - з кнопкою "/"
  • 16 - з кнопкою "."
  • 32 - з кнопкою ":"
  • 64 - з кнопкою "AM", "PM" buttons

Результатом функції є введене значення. Приклад використання показаний на рис.Д3.2.1

Рис.Д3.2.1. Приклад використання функції FormNumPad для введення значення з віртуальної клавіатури по кліку миші на елементі.