ЛР3 Vijeo Citect: Основи розробки людино-машинного інтерфейсу (графічної підсистеми) в SCADA Vijeo Citect

Додаток 3.2. Основи роботи з Cicode виразами та функціями

Д3.2.2. Вбудовані Cicode функції

Функціональність Vijeo Citect багато в чому побудована на базі Cicode функцій, які надають гнучкості цій SCADA-програмі. Деяка частина функцій доступна у включених проектах та створена для реалізації обраного стилю. Ці функції доступні для перегляду та зміни у відповідних файлах через редактор Cicode. Інші функції є системними (нативними) і є частиною API (програмного інтерфейсу). Усі системні функції поділені на категорії для зручності доступу до їх опису в довідниковій системі (див. рис.Д3.1.24).

Рис.Д3.1.24. Категорії Cicode функцій у Vijeo Citect 7.2.

У даному курсі будуть використовуватися тільки деякі найбільш вживані функції. Нижче (в додатку) наведені ті функції, які використовуються у цій лабораторній роботі, інші будуть даватися в додатках до інших лабораторних роботах.